12 februari 2019

På råvarulagret på Taigas huvudkontor arbetar Halda Kabil. Hit kommer allt material som ska bli till kläder. – Det gäller att vara väldigt noggrann när man märker upp tygrullar och etiketter för de kan se likadana ut, men det är de inte, säger Halda. Halda tar emot alla tyger, etiketter, storleksetiketter och knappar och märker […]

Läs vidare »

7 februari 2019

Ridande poliser syns oftast i samband med demonstrationer, fotbollsmatcher eller andra stora folksamlingar. Att arbeta under de förutsättningarna ställer höga krav på hästen som måste tränas att gå emot sitt naturliga flyktbeteende.  Fördelarna med att använda hästar i polisverksamheten är flera. Först och främst har djuren en lugnande effekt på människor vilket skapar goda förutsättningar […]

Läs vidare »

3 februari 2019

Efter att ha bedömt miljödata från åren 2011–2016 kan nu Havs- och vattenmyndigheten konstatera att våra havsmiljöer generellt sett inte mår så bra, men också att det finns vissa ljusglimtar. Havs- och vattenmyndighetens bedömning bygger bland annat på data om övergödning, hur klart vattnet är, halten miljögifter i fisk eller musslor och antalet övervintrande sjöfåglar. […]

Läs vidare »

30 januari 2019

Kriminaltekniker kallas in när det finns misstanke om att ett grovt brott begåtts. Målet med arbetet är att kunna bedöma om händelsen är ett brott, vad som har hänt, på vilket sätt det har skett och vem som har utfört vad. Kriminalteknikerna kallas in vid till exempel mord, dråp, väpnat rån, grov misshandel, våldtäkt, bränder […]

Läs vidare »

17 januari 2019

Under vinterhalvåret är det många som känner sig extra trötta. Det beror på att mörker påverkar vår hormonproduktion. När det blir mörkt på kvällen börjar sömnhormonet melatonin att bildas i kroppen. Det pågår sedan tills ögat nås av dagsljus igen, då aktiveras istället kroppens stresshormon och vi blir pigga och alerta. Faktum är att de […]

Läs vidare »