26 april 2019

2018 hade mänskligheten gjort av med årets budget av naturresurser rekordtidigt, redan 1 augusti. Globalt lever vi som om vi hade 1,7 planeter till förfogande och i Sverige som om vi hade ungefär 4, enligt nya beräkningar från Global Footprint Network och Världsnaturfonden.

”Overshoot Day”, som inföll rekordtidigt år 2018, markerar den dag på året då vi har förbrukat de naturresurser som vår jord kan producera på ett år.

Globalt står koldioxidutsläppen för 60 procent av vårt ekologiska fotavtryck och livsmedelsförsörjningen för 25 procent. I Sverige är de största utmaningarna utsläppen som kommer av livsmedelsproduktion och transporter. 86 procent av världens invånare bor idag i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck, enligt nätverket Global Footprint Network som samarbetar med WWF.

Överutnyttjande av resurser leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. 2017 var ett av de tre varmaste åren sedan mätningarna startade 1880.

Fram till 1970-talet klarade vi oss bra på de resurser som jorden klarar att tillhandahålla på ett år. Men eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till augusti sedan 1970-talets början.

Exempel på åtgärder som minskar fotavtrycket och därmed flyttar Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen och ställa om till mer kompakta och integrerade städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem.

Global Footprint Network har lanserat initiativet #movethedate för att uppmuntra alla att minska sina fotavtryck. Med åtgärder som flyttar fram Overshoot Day 4–5 dagar per år, kan vi nå målet att leva på EN planet till 2050.

 

Så kan du bidra:

  • Bilen – mer kollektivtrafik och förnybara bränslen. Transporter och privat bilåkande står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därför är det viktigt att vi åker mindre bil.
  • Biffen – mindre kött är bra för både hälsa och miljö. Enligt Jordbruksverket står animaliska produkter, som kött, mjölk och ost, för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att äta betydligt mindre kött och ersätta det med till exempel baljväxter, är positivt för både miljö och hälsa.
  • Bostaden – mer energisnål vardag. Nästan 40 procent av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Politikerna behöver ställa högre energikrav på nybyggen och renoveringar.
    Du kan själv bidra genom att till exempel sänka inomhustemperaturen och byta till energisnåla vitvaror.
  • Butiken – Shoppa mindre och smartare. Vår konsumtion av nya prylar står för en väsentlig andel av våra växthusgasutsläpp genom de industrier som tillverkar dem. Och utsläppen fortsätter att öka.
  • Börsen – spara klimatsmart. Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Som privatperson kan du se över i vilka bolag du investerat i. Kontakta din bank och fråga efter placeringar som inte bidrar till global uppvärmning.

Kategorier: Nature & High Vis