8 november 2018

Om du går vilse i skogen eller av någon annan anledning behöver hitta skydd för vind och kyla är ett vindskydd ett måste. Det finns många olika tekniker och system för att bygga ett vindskydd och vissa är mer komplicerade än andra. Det viktigaste tipset är att dra nytta av platsens förutsättningar och naturens byggmaterial genom att först betrakta din terräng och omgivning.

Vanligtvis byggs vindskydd med hjälp av träd, grenar, rep och presenning men något rätt eller fel finns inte, bara mer eller mindre funktionella sätt utifrån de resurser som finns på platsen.

Det går att använda bara rep och presenning utan att använda grenar under förutsättning att det finns träd att fästa i. Då går det att spänna ett rep mellan två träd och sedan lägga presenningen över och fästa nedtill med hjälp av pinnar i öljetterna eller att lägga stenar på kanten mot marken.

Finns det tillgång till grenar går det att använda en lång gren till överliggare som fästs mellan två träd. Om det inte finns några bra träd att fästa överliggaren mellan går det att tillverka två trefötter av 1,5 meter långa grenar och lägga en 2–3 meter lång överliggare ovanpå. Surra fast alla delar med rep.

Presenningen kan läggas på olika sätt på konstruktionen, till exempel fästs ena kanten mot överliggaren genom att knyta vid öljetterna och andra kanten nere vid marken med pinnar eller stenar.

Tänk på det här när du bygger ditt vindskydd:

  • Använd de naturliga förutsättningar som finns på platsen
  • Använd träd, grenar, rep och presenning
  • Gör upp en eld utanför den öppna sidan som kan reflektera värme in i vindskyddet.
  • Bygg vindskyddet så att vinden blåser från sidan, på så vis kommer inte röken i ögonen på dem som finns i vindskyddet.
  • Ligg alltid med fötterna mot elden, eftersom man oftast börjar frysa om dem först.
  • Vakta elden.

Kategorier: Military