12 november 2018

Om du ofta är ute i snörika områden och framförallt på fjällturer med branta toppturer, är det nästintill nödvändigt att alla i gruppen har god kunskap om snö och laviner och, inte minst, hur man ska agera om en lavin utlöses.

Lavinsäkerhet handlar nästan uteslutande om hur vi tänker och vilka risker vi väljer att ta. Med rätt kunskap, träning och information kan du bli tryggare i lavinterräng.

De flesta laviner inträffar dygnet efter ett kraftigt snöfall. Undvik därför att korsa orörda snöfält i brant terräng, särskilt dagarna efter kraftiga snöfall, hårda vindar eller kraftigt stigande temperatur. Om du ändå måste korsa ett brant snöfält, gör det så högt upp som möjligt. Om ni är många som är ute tillsammans, åk en i taget eftersom belastningen på snön blir mindre på det viset. Att följa kammar och ryggar är det flackaste vägvalet och därför ofta det säkraste. Tänk också på att aldrig åka så att du belastar snötäcket ovanför en annan skidåkare.

Om man överraskas av en lavin handlar det om två saker, att komma undan och att rädda liv.

Så minskar du risken att råka ut för laviner:

Följ helst lederna eller pisterna

Åk i breda öppna dalar långt ut från sluttningarna

Åk inte i brantare lutningar än 25 grader

Om du hamnar i en lavin:

Försök att åka ifrån lavinen snett nedåt ut ur området

Försök med alla medel att hålla dig uppe vid ytan

Försök krypa ihop och få bort snö från näsa och mun, så att du kan andas

Om du befinner dig utanför lavinen:

Koncentrera dig på att minnas de platser där personerna togs av lavinen och märk ut där du såg dem senast.

Sätt igång och sök!  Särskilt runt stenar, träd och där snön som djupast. Tiden är helt avgörande om de saknade ska kunna räddas.

Larma räddningstjänsten, 112, om det kan ske utan att ni drar ner på det omedelbara sökandet.

 

Källa: Fjällsäkerhetsrådet

Kategorier: Law Enforcement