Kategori: Okategoriserade

5 juli 2019

Arbetsgivare har sedan 1 januari 2017 ett större ansvar för att förebygga och motverka diskriminering av olika slag, samt att arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Men det handlar inte endast om ett arbete som behöver genomföras, utan också om en vilja. En vilja om att vilja förbättra och åstadkomma förändring på lång […]

Läs vidare »

18 oktober 2018

Det allra mesta som lärs in genom livet är till för att användas i ett eller annat sammanhang. Att gå en kurs i något som man hoppas att aldrig behöva använda känns därför lite bakvänt. Kurser i självförsvar blir allt vanligare och kunskapen i att avvärja en hotfull situation måste räknas som en sådan som […]

Läs vidare »