Blogg Taiga skaderisk vid hög belastning
13 juli 2018

När man diskuterar arbetsmiljö pratar man ofta om hög belastning. Överbelastning kan sorteras in i två typer: belastning på kroppen och belastning på psyket. Båda ökar risken för skador i arbetet. Inom så påfrestande branscher som ambulans och räddningstjänst är det viktigt att ha koll på och förebygga båda typerna av hög belastning för att personalen ska må bra på sikt.

Knappt en och en halv miljon människor arbetar dagligen i påfrestande arbetsställningar, och av dem säger en fjärdedel att de upplever besvär med värk i kroppen. Varje år anmäls omkring 14 000 nya belastningsskador. Belastningsskador uppstår ofta i samband med tunga lyft, upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar. Högt arbetstempo och stress kan också bidra till att man får ont i kroppen, plus att man vid högt tempo kanske glömmer bort att känna efter hur arbetsställningen påverkar. De som lyfter tungt eller står mycket i jobbet löper större risk att drabbas av artros. Artros är en vanlig ledsjukdom som drabbar cirka var fjärde person över 45 år i Sverige.

För att undvika fysiska belastningsskador handlar det om att använda kroppen på ett bra sätt. Om arbetet är fysiskt krävande är det kanske självklart att man behöver träna för att hålla musklerna i trim, men det är lika viktigt med träning för den som har ett mer stillasittande arbete. Träningen kan göra att man lättare återhämtar sig om man har ett stressigt arbete och det kan dessutom förbättra sömnen.

Psykisk belastning eller stress kan ta sig uttryck på olika sätt. Kortvarig stress är vanligtvis inte farlig, men om stressen pågår under längre tid utan möjlighet till återhämtning blir den lätt skadlig. Då spelar det ingen roll om man jobbar med något man trivs med. De första signalerna på att man är för stressad kan vara att man sover dåligt eller känner sig väldigt trött trots att man vilar. Irritation, rastlöshet, oro, ångest och svårigheter med att koncentrera sig eller koppla av är också vanliga signaler. Andra symptom kan exempelvis vara hjärtklappning, orolig mage eller huvudvärk. Det är viktigt att dessa signaler tas på allvar då stressen i förlängningen blir skadlig för kroppen. Hög stress kan också påverka arbetsförmågan och öka risken för fel eller att skador inträffar.

Stresshantering fungerar bra för många, t.ex. träning, mindfulness eller mikropauser. Det är också viktigt för alla som har för hög stressbelastning att ta bort eller åtgärda några av orsakerna till att man känner sig stressad.

Kategorier: Ambulance & Rescue