9 februari 2018

Att jobba inom ambulanssjukvården innebär att arbetsdagen aldrig blir den andra lik, och vad du kommer uppleva innan dagens slut går aldrig att föreställa sig. Ida Petersson är 30 år gammal och jobbar sedan fyra år tillbaka som ambulanssjuksköterska i Malmö stad. Enligt henne är det den oskrivna vardagen som gör ambulansen till en spännande arbetsplats.

Att jobba inom ambulanssjukvården var ett drömyrke tidigt i Idas liv, även om hon först funderade på att bli polis. Kontakten med människor var det som slutligen blev anledningen till varför hon utbildade sig till sjuksköterska. Efter att ha jobbat på Malmö sjukhus ett par år efter sin examen hade hon nog med erfarenhet för att utbilda sig vidare till ambulanssjuksköterska.

Om Ida fick precisera det absolut bästa med ambulansyrket svarar hon direkt att det är friheten. När Ida och hennes kollegor inte är ute på uppdrag blir vardagen fri.

– Vi kan äta lunch vid havet om vi har tid, så länge vi har max 90 sekunder till bilen om vi får ett prio ett-larm.

Friheten återfinns också i de arbetstider hon och kollegorna har. Arbetspassen är uppdelade i hälften dag och hälften nattpass vilket gör att hon får lediga dagar mitt i veckan. Det är något hon uppskattar och ser som en stor fördel.

Att arbeta inom ambulansen innebär att man som sjukvårdare får uppleva obehagliga händelser som kräver professionell bearbetning. Ida berättar att de har tillgång till något som kallas ”kamratstödjare” i region Skåne. Kamratstödjarna är utbildad personal som finns till för att prata igenom en jobbig situation och ge support till besättningen.

– Kamratstödjarna är ett stort stöd, det ger oss en trygghet i vardagen.

I tidigare blogginlägg har vi berättat om vikten av att ta hand om sig själv för att orka med ett krävande yrke. Det kan till exempel handla om att utföra mindfullness för att minska på stress och kroppsliga reaktioner. Ida har kollegor som utnyttjar detta, men för henne själv är träningen ett viktigt redskap för att rensa tankarna och stärka upp kroppen för att orka med det viktiga arbetet.

Ida och hennes kollegor är klädda i Taigas kläder så gott som från topp till tå, något hon är väldigt glad över. Som klädansvarig för ambulansen i Malmö stad har Ida haft mycket kontakt med Taiga och är väldigt positiv till deras kundbemötande.

– Man får alltid framföra sin åsikt om kläderna och kan föra en givande diskussion om man vill ändra på något.

Det är väldigt viktigt att kläderna håller för alla utmaningar som väntar en ambulanssjuksköterska. De ska skydda mot olika kemiska vätskor, blod, bakterier med mera. Dessutom måste plaggen vidhålla god flexibilitet och andningsförmåga för att inte begränsa den som jobbar.

 

Cisco 200-125 Exam Dumps, Cisco 300-075 vce, Cisco 200-105 Dumps, 810-403 Vce, Microsoft 70-346 Premium Exam, Microsoft 70-346 Exam Dumps, Cisco 300-075 dumps, 300-075 ciptv2 dumps, Cisco 300-115 PDF, Cisco 210-260 Dumps, 300-075 PDF, 810-403 Exam, 70-533 Exam Dumps, 300-360 Exam Dumps, Cisco 300-075, 300-101 Dumps PDF, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam,