20 februari 2018

Det finns många yrkesroller där man i sitt dagliga arbete utsätter knäna för tung belastning vilket kan leda till att knäet tar skada. Det finns vissa varningssignaler som man bör ta på allvar för att undvika bestående skador.

Broskskador är den mest vanligt förekommande knäskadan som uppstår vid hög belastning mot knäskålen så att knäleden tar skada. När detta sker upplevs en kraftig smärta samtidigt som knäet blir svullet och ömt. En annan skada till följd av kraftig belastning är meniskskada. Menisken kan enkelt beskrivas som den gummipackning som finns mellan två ledytor. När packningen gång på gång pressas samman kan knäleden haka upp sig och i värsta fall låsa hela leden.

Den tredje vanligaste knäskadan är den reumatiska åkomman artros. Orsaken till varför artros uppstår är fortfarande okänt men det man vet är att tungt kroppsarbete och överbelastning kan vara bidragande faktorer. Artrosens symptom varierar från person till person. Men många upplever att man i ett tidigt stadie känner av ett ökat knastrande ljud från knäskålen vid rörelse.

Det är viktigt att ta hand om sina knän och i största möjliga mån förebygga uppkomsten av långvariga skador. Ett led i det är att förse sig med pålitliga skyddskläder då man utsätter knäet för ökad belastning.

Nedan följer ytterligare tre handfasta tips som hjälper till att bespara dina knän.

  1. Träna upp mage och bålstyrka för att avlasta trycket på knäna.
  2. Om du ska lyfta tungt – håll ryggraden i utsträckt läge samtidigt som du böjer på knäna för att bli upprätt och stadig.
  3. Bär aldrig tyngre än 25 kilo för egen kraft.

Kategorier: Power & Industry