13 december 2017

Du som arbetar i nära kontakt med hög spänning eller explosiva material har ett yrke där potentiella olyckor skulle kunna orsaka riktigt allvarliga skador. Den typen av risker gör det extra viktigt att du bär utrustning som är anpassad för din arbetsmiljö och skyddar dig om olyckan skulle vara framme. Exempelvis skydd mot ljusbåge har elektrostatiska förmågor och är gjorda för att stå emot hetta och flamma.

Yrke med höga risker kan också innebära andra hälsorisker är de som skulle vara ett direkt resultat av en olycka. Känner du dig inte trygg i att din utrustning ger det skydd som du behöver för att kunna arbeta säkert i din riskfyllda arbetsmiljö kan det leda till psykiska påfrestningar, som t.ex. oro. Oro kan skapa en inre stress som i det långa loppet är skadligt för din fysiska hälsa.

Exempel på symptom av inre stress är förhöjt blodtryck, spända muskler som gör ont och att hormoner som leder till minnes- och koncentrationssvårigheter utsöndras i blodet. Dessa är allvarliga hälsotillstånd som dessutom påverkar en persons prestationsförmåga och ökar risken för fel som kan orsaka olyckor.

Det är alltså extremt viktigt att du som har ett yrke med hög riskfaktor bär kläder du känner dig trygg i. Din utrustning höjer ditt välmående och din prestationsförmåga så att du kan fokusera bättre på dina arbetsuppgifter.

Kategorier: Power & Industry