15 december 2017

Att arbeta med vägar innebär en utsatt arbetsmiljö där det är av yttersta vikt att man syns bra för att trafiken runt om inte ska utgöra en livsfara. Mörker, dålig sikt och väder är förhållanden som kan påverka hur väl du syns för de som kommer åkande i din riktning. Det är dock inte enbart för att undvika olyckor som kläder med hög synbarhet är viktigt. Det är också viktigt för att du som arbetar i trafiken ska känna dig trygg i din utrustning och kunna lita på att den gör dig synlig för bilar.

Reflexer gör en stor skillnad för hur väl en person syns. Är det mörkt ute och du har mörka kläder kan en bil med halvljus upptäcka dig på 20–30 meters avstånd. Bär du ljusa kläder syns du på ungefär 60 meters avstånd. Men om du bär reflexer ser en bil dig redan på 125 meters avstånd. Det innebär att risken för olyckor är mycket lägre med bra reflexer.

Det är dock inte nog att det finns reflexer på kläderna för att du ska synas så bra som möjligt. Synbarheten varierar nämligen även mellan plagg med reflexer. Och det finns parametrar som kan påverka att synbarheten hos ett plagg försämras. Därför är det bra att veta vilka faktorer det är som avgör hur väl du syns i ett plagg.

Synbarhetsprodukter som säljs på marknaden inom EU måste vara CE-märkta och certifierade enligt gällande standard. Produktstandarden för högrisksituationer heter EN 471 samt EN ISO 20471 och är uppdelad i tre olika synbarhetsklasser. Klass 1 innebär plagg som lämpar sig när risknivån är låg. Plagg inom klass 2 ger tillräcklig skydd för de flesta arbetsplatser. Inom klass 3 finns plagg som är lämpad när risknivån är hög, som exempelvis vid arbete på högtrafikerade vägar.

Reflexer håller väldigt länge. Att de är rena är en förutsättning för att de ska lysa väl, så tvätta gärna plagget när behov finns. Om du är osäker på hur dina reflexer fungerar så kan du göra ett enkelt test genom att gå in i ett mörkt rum och lysa på dem med en ficklampa som du placerar vid tinningen.

En annan sak som avgör synbarheten är hur reflexerna är placerade. Om du arbetar på vägarna är det viktigt att du syns från alla håll. Reflexer syns bäst när de är i rörelse, så reflexer som är placerade runt armar och ben är de som syns bäst.

Det finns alltså ett antal saker du själv kan kontrollera för att veta hur väl dina kläder presterar med att göra dig synbar. För de första, se till att du har kläder i den synbarhetsklass som passar din arbetsmiljö. För det andra, tvätta ditt plagg när det är smutsigt. Och för det tredje, se till att plaggen du bär har reflexer på rätt ställen.

Kategorier: Nature & High Vis