29 november 2017

Nisse Olsson är teknisk chef i Järvsöbacken, skidorten i Järvsö dit över 200.000 besökare reser varje vinter för att roa sig med skidåkning. Skidåkning innebär snö, och för Nisse, som ansvara för att det tekniska på anläggningen fungerar som det ska, betyder det att arbeta under lång tid i låga temperaturer. Tidigare var Nisse driftansvarig i Järvsöbacken, och den nya befattningen som teknisk chef innebär nya utmaningar. Nytt för Nisse är att arbeta mer med utveckling.

 – Det roligaste med mitt arbete är att det är så varierande. Man vet aldrig riktig vad som kommer att hända. Det är väldigt kul att arbeta med utveckling, och att möta alla gäster.

Miljön som Nisse arbetar i är både spännande och krävande. Cirka tre fjärdedelar av sin arbetstid spenderar han utomhus, och i extrema fall betyder det att han är tvungen att kunna utföra sina arbetsuppgifter i 25 minusgrader och stark vind som kyler ytterligare.

– Kläderna är A och O för att kunna sköta arbetet. De måste vara varma och vindtäta men får inte vara bylsiga utan behöver vara smidiga att röra sig i. Vi kan behöva vara på en topp för att laga en lift, och detta kan ta ett tag. Då måste vi ha ordentliga kläder. Oberoende av väder måste anläggningen funka för att gästerna ska vara nöjda.

Förutom de naturliga påfrestningar som det svenska klimatet innebär vintertid präglas Nisses jobb även av arbetsuppgifter som t ex snötillverkning, liftar och brant terräng.

– Snötillverkningen innefattar stora tryck av vatten och luft, vilket kan vara riskabelt. Dessutom behöver vi kunna röra oss smidigt för att det ska vara problemfritt att klättra upp i höga liftstolar för att åtgärda fel och kunna färdas obehindrat på olika fordon i brant terräng.

Nisse är också en del av Järvsöbackens skidpatrull, vars uppgift innefattar dels förebyggande säkerhetsarbete, dels omhändertagande av besökare som råkat illa ut. För skidpatrullen är förmågan att arbeta obehindrat extra viktig.

– Är någon skadad måste vi kunna ta oss fram snabbt och vara på plats så länge som krävs. Uniformen som vi i skidpatrullen har på oss skapar dessutom trygghet för backens besökare. De ser att det finns beredskap i backen.

När vintern närmar sig ser Nisse fram emot att det ska bli dags att ta på sig Taigakläderna. De uppfyller alla de krav som ställs på kläderna vintertid.

– Vi brukar säga att med vinterkläderna vi har känns ute som inne.