Första hjälpen
20 april 2018

Vad gör du om en kollega behöver hjälp eller blir akut sjuk? De flesta har någon gång gått en första hjälpen-kurs och inte minst de som arbetar inom ett yrke där man verkar i en särskilt utsatt miljö. Däremot är det kanske desto färre som ser till att hålla kunskaperna färska och uppdaterade mellan utbildningstillfällena – något som inte ska underskattas. Det finns många exempel där första hjälpen har gjort skillnad mellan liv och död. När olyckan väl är framme är det lätt att man blir stressad och drabbas av panik, och då är det extra viktigt att kunskaperna sitter i ryggmärgen.

HLR

Hjärt- och lungräddning, HLR, är ett vanligt inslag på första hjälpen-utbildningar, och många har koll på hur man går till väga. Däremot är det inte säkert att man har koll på när man ska utföra HLR och inte. Om personen är medvetslös och inte andas normalt ska du utgå ifrån att det är ett hjärtstopp. Då ska du börja med hjärt- och lungräddning. Om personen däremot andas normalt ska du istället placera personen i stabilt sidoläge och böja huvudet bakåt så att luftvägarna är öppna. Därefter ringer du 112 och stannar kvar hos personen tills hjälpen kommer. När du ger hjärt-lungräddning börjar du med bröstkompressioner. Med jämna mellanrum gör du korta uppehåll och växlar till att blåsa in luft genom den andres mun med mun mot mun-metoden för att tillföra syre till blodet.

Hjärtstartare

Vid hjärtstopp kan man också komplettera med en hjärtstartare. Många kanske känner en osäkerhet kring detta, men hjärtstartare är generellt lättanvända och ger röstinstruktioner som är enkla att följa. Den kan själv läsa av om den medvetslösa personen har hjärtstopp eller inte. Det är bara vid hjärtstopp som den fungerar att använda. Hjärtstartare finns idag på fler platser än på sjukhusen – kolla gärna upp var din närmsta hjärtstartare finns! Här kan du läsa mer om hur du använder en hjärtstartare.

Bedömning och åtgärd

Första hjälpen kan också utgöras av mer än hjärt- och lungräddning. Börja därför med en bedömning av läget och bestäm åtgärd utefter det. De vanligaste situationerna man brukar prata om är L, A, B och C.
L – Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
B – Blödning (Stoppa blödningar)
C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

Förebyggande arbete

För att vara redo när olyckan är framme behöver du ha koll på vilken utrustning som finns att tillgå och hur den fungerar, så som förbandsutrustning m.m. Om du exempelvis arbetar i utsatta miljöer som till sjöss eller i fjällen är det särskilt viktigt att veta var första hjälpen-utrustning finns att tillgå och kontrollera så att allt som behövs finns på plats.

Kategorier: Nature & High Vis