23 februari 2018

Enligt Statistiska Centralbyrån är yrken som kräver kroppsligt arbete en av de 30 vanligaste yrkesformerna i Sverige.  För att kunna arbeta med kroppen som sitt främsta verktyg ställs det höga krav på utrusning och beklädnad för att klara av det nordiska klimatet.

Kyla är på många sätt kanske det största yttre hotet mot kroppens funktionalitet och verkningsförmåga. Faktum är att den fysiska arbetsförmågan påverkas starkt av nedkylning, till exempel på kroppsliga funktioner som uthållighet, kraft, effektivitet, hastighet och koordination.

Nedkylning gör så att biokemiska reaktioner flyter betydligt långsammare och ledningshastigheten i nerver och muskler minskar. Det kan förklaras med att en muskel alltid arbetar i så kallade motsatta par. Men vid kraftig nedkylning påverkar det muskelns koordination då ena delen av muskeln ökar sitt flöde medan den andra minskar. Den normala nervledningshastigheten är vid 60°C och vid intensiv kyla minskar nervhastigheten vilket gör att kroppen påverkas negativt.

Kyla kan påverka arbetsförmågan på flera sätt. Det finns direkt farliga konsekvenser av exponering i kyla. Man har sett att kyla försämrar korttidsminnet och arbetsminnet, dessutom kan extrem kyla påverka långtidsminnet.

Det finns dock forskning som visar en motsatt effekt då en människa utsätts för lättare avkylning. Då kan det kortvarigt medföra en ökad vakenhetsgrad och uppmärksamhet vilket  genererar en ökad prestationsförmåga. Dock blir det till motsatt effekt om detta tillstånd blir långvarigt.

För att förhindra kroppsliga reaktioner pågrund av nedkylning är kvalitativa och funktionella arbetskläder väldigt viktigt. Skyddsklädernas inverkan används för att dels förhindra nedkylning men också för att behålla en god arbetsförmåga. Förutom att kläderna ska värma och skydda är det viktigt att plaggen inte väger för mycket och samtidigt bibehåller funktionaliteten. Kläder och skor med övervikt kan öka energiförbrukningen med 3% och det kan vara direkt avgörande för de som är ute och gör viktigt kroppsligt arbete.

Kategorier: Nature & High Vis