19 februari 2018

För den som jobbar inom den militära sektorn ställs det höga krav på bland annat mental styrka, kroppslig uthållighet, god fysik men framför allt en riktigt bra utrustning. Det militära arbetet kan utövas i alla typer av klimat, såväl tropisk hetta som i sibirisk vinterkyla.

Kraftig kyla kan vara livshotande för den som inte är utrustad på rätt sätt. Att bli nedkyld kan innebära att man får allvarliga köldskador som bildas då kroppsvävnadens temperatur sjunker kraftigt och orsakar förfrysning och hypotermi. Risken för att bli köldskadad ökar när temperaturen går ner under -10°C eller vid kraftiga vindförhållanden.

Vanligen uppkommer förfrysningsskador i kroppsdelar som är perifera, det vill säga utsatta områden i ansikte, händer, fötter, öron och näsa. Eftersom kroppens koordination och krafttillförsel minskar när den utsätts för kyla ökar inte bara risken för köldskador utan även för muskelrelaterade skador såsom sträckningar och vrickningar.

För att undvika att bli nedkyld är det viktigt att bära rätt kläder. Blöta material och oskyddade kroppsdelar är sådant man bör undvika för att inte öka risken för att få kroppsliga skador.

Kategorier: Military