16 januari 2018

Fuktigheten i luften, eller mängden vattenånga i atmosfären, har stor betydelse för hur vi människor upplever vädret och hur vi mår. Med kunskap om hur luftfuktigheten påverkar känslan av vädret kan du tolka vädret på helt nya sätt och till och med kanske få en ytterligare skärpa i din förmåga att klä dig rätt.

Luftfuktigheten påverkar oss hela tiden. När vi varit ute i kylan och kommer in får vi imma på glasögonen eftersom luften närmast dem kyls och vattenångan kondenserar. När vi badat på sommaren börjar vi ofta frysa eftersom vattnet på kroppen vill avdunsta och värmen som krävs för avdunstningen tas från huden. Ofta tänker vi inte på att vi påverkas av luftfuktighet eftersom det i de flesta fall inte är så uppenbart, men oavsett så påverkas vi ständigt av fuktgraden i luften.

Luftfuktighet kan mätas på en rad olika sätt, men det vanligaste är relativ luftfuktighet som anges i procent. Relativ luftfuktighet beskriver mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Alltså, mellan olika temperaturer varierar mängden fukt som luften maximalt kan innehålla.

Vid lägre temperaturer kan luften inte hålla lika mycket vatten som vid höga temperaturer. Säg att det är 10 grader, och luftfuktigheten ligger på 50 %. Vid tio grader kan luften hålla maximalt 10 gram vatten per kubikmeter, vilket innebär att luften innehåller 5 gram vatten per kubikmeter vid 50 % luftfuktighet och 10 grader. Däremot, vid 30 grader kan luften innehålla upp till 30 gram vatten per kubikmeter, vilket betyder att 50 % luftfuktighet är 15 gram vatten per kubikmeter. Kort och gott, samma procentsats innebär betydligt mycket mer fukt vid höga än vid låga temperaturer.

Så, vad betyder då detta för oss människor? Vid hög temperatur och hög luftfuktighet upplever vi klimatet som kvalmigt och klibbigt. Det gör också att svetten har svårt att avdunsta, vilket gör att den inte fyller sin uppgift att svalka kroppen som den ska. Det i sin tur innebär att man blir varm väldigt snabbt och torkar ut mycket fortare än vid låg luftfuktighet. Vi klarar samma höga temperaturer mycket bättre vid låg luftfuktighet.

Vid låga temperaturer är mängden vatten i luften generellt lägre. Låg luftfuktighet och låga temperaturer innebär väldigt torr luft, vilket kan leda till torr hud och torra luftgångar. Det är framför allt i kallt klimat som luftfuktighet påverkar klädseln. I det så kallade mikroklimatet (temperaturen, luftfuktigheten etc. inuti ett klädsystem) råder det runt 30-32° C närmast kroppen vilket betyder att luften där inne kan hålla mer fukt än den kallare luften utanför. Det innebär att fukten faller ut och hamnar i kläderna när luften kyls av på väg bort från kroppen. Därför är det viktigt att ha plagg i funktionsmaterial som ser till att transportera bort fukten.

Kategorier: Military