7 december 2017

Buller är ett begrepp som kan kännas lite diffust, men betyder egentligen kort och gott oönskat ljud. Det kan vara allt från starka ljud som de du kan höra från tung lastbilstrafik, till svaga ljud som de du hör från en mygga som surrar vid örat. I vårt moderna samhälle är örat det sinnesorgan som oftast och lättast skadas, eftersom många av de ljud vi utsätts för är sådana vi själva skapat och som örat inte är utformat för att utstå eller uthärda. Olika personer upplever buller olika. Även hos en och samma person kan upplevelsen variera eftersom den påverkas av hur man mår. Förutom att buller upplevs som irriterande kan det också vara rent av skadligt för hälsan.

Den främsta omgivningsstörningen som deltagare i militär övningsverksamhet upplever är buller. Bullret kan komma av vapen som avfyras, fordon i rörelse, sprängningar eller flygverksamhet. Det finns många olika källor till buller, och speciellt till kraftiga ljud i den miljön du som militär arbetar i. Det finns också en rad olika konsekvenser.

När vi människor hör beror det på att något orsakar tryckvariationer i luften som sätter trumhinnorna i rörelse och skapar det vi kallar för ljud som via hörselbenet och hörselsnäckan skickas i form av elektriska nervsignaler till hjärnan. Det är denna process som på ett eller annat sätt skadas när vi utsätts för buller.

Vid långvarig och kraftig exponering kan innerörats hårceller skadas. Hårcellerna kallas också för sinnesceller, och är de som omvandlar trumhinnornas rörelser till elektriska nervsignaler. Även överföringen av nervsignaler kan skadas av buller. Det innebär i praktiken hörselskador som ger dig nedsatt hörsel, och i de allra flesta fall inte går att bota. Buller kan också leda till andra hörselskador så som tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudförvrängning. Försämrad hörsel påverkar din förmåga att kommunicera, vilket påverkar din förmåga att utföra ditt yrke och kan vara en fara för dig som arbetar inom militären.

Utöver den uppenbara risken att öronen kan ta skada kan kroppen påverkas på en rad andra sätt. Bland annat kan buller leda till förhöjt blodtryck, sämre blodcirkulation, problem med sömn och matsmältning, huvudvärk, illamående och allmän psykisk och fysisk trötthet. Med andra ord finns det flera symptom av buller som kan ha allvarliga konsekvenser för din prestationsförmåga.

Det är alltså väldigt viktigt att ha respekt för buller. Men vissa, kanske till och med de flesta, av bullerljuden du som militär utsätts för i din arbetsmiljö är omöjliga att undvika. Därför är det viktigt att du skyddar öronen så gott du kan genom att använda hörselkåpor eller öronproppar när det behövs. Då skonar du din hörsel, mår bra och ser till att hörseln håller både nu och i framtiden så att du kan göra en fullgod arbetsinsats och ha ett gott liv.

Kategorier: Military