29 november 2017

Det finns platser i världen där klimatet är extremt varmt. Även så på många platser som är konfliktdrabbade och där militära styrkor finns för att hjälpa situationen. I Mali, Afghanistan, Sydsudan och andra länder där det just nu finns svensk militär på plats, kan temperaturen ibland nå upp till hela 50 grader. Oavsett temperatur måste du som militär kunna sköta ditt jobb till fullo för att inte riskera andras, eller ditt eget liv.

Att jobba i extrem värme kan innebära obehag och kännas väldigt jobbigt, vilket givetvis påverkar din prestationsförmåga. Förutom att det är psykiskt påfrestande påverkar det givetvis även kroppen fysiskt.

Exempel på fysiska symptom vid höga temperaturer är hudirritation, illamående och huvudvärk. Det ökar också risken för misstag och olyckor eftersom överhettning leder till försämring av omdöme och uppmärksamhet. Arbetar du i varmt klimat under långa perioder kan det dessutom leda till mer allvarliga hälsotillstånd, eftersom det bland annat har en påfrestande effekt på hjärtat.

Ett ytterligare symptom är såklart att man börjar svettas. Svettningar gör att kroppen snabbt tappar vätska. Uttorkning kan leda till trötthet, yrsel, huvudvärk och, i värsta fall, medvetslöshet. Ju mer upphettad kroppen är, desto fortare tappar du vätska och därför är det viktigt att dels dricka, dels hålla kroppen så sval som möjligt.

Förutom att dricka ordentligt med vatten är rätt kläder en viktig åtgärd för att klara av att arbeta i extrem värme. Se till att du har kläder som ger dig så bra förutsättningar som möjligt för att göra ett bra arbete, även vid höga temperaturer.

Kategorier: Military