1 april 2017

Alla människor kan någon gång komma att ställas inför utmaningen att klara sig på egen hand i naturen, vare sig du jobbar utomhus eller inte. Då behöver du rätt kunskap och tekniker, något som gemene man idag inte besitter. Ingvar Krancher är överlevnadsexpert och arbetar med att sprida denna kunskap.

I över 30 år har Ingvar anordnat kurser i överlevnadsteknik, men han har också mer än 30 års erfarenhet som officer inom Fallskärmsjägarskolan (FJS) i Karlsborg, där han var hoppmästare och ansvarig för jägarutbildningen. I mitten av 80-talet var han en av dem som byggde upp Arméns Överlevnadsenhet. Under tiden i försvaret väcktes intressen för överlevnadstekniker, när han ställdes inför många och långa prövningar ute i fält. Kunskapen kring överlevnad lär Ingvar idag ut på kurser över hela landet samt i Finland. Han håller flera kurser per år och det har blivit många nätter som spenderats utomhus genom åren. Detta har även gjort honom till en expert på vad som krävs av kläderna.

– Att inte frysa och inte svettas är av stor vikt i en överlevnadssituation, och kläderna är därför en väsentlig del i kurserna, berättar han.

Under överlevnadskurserna får man även lära sig om eld, vatten, växter och boende. Framför allt handlar det om att bli trygg i att man har den kunskap man behöver för att inte drabbas av panik. I över 20 år har vi Taiga haft ett samarbete med Ingvar, där han bland annat testar kläder och kommer med synpunkter. Han finns även med på Taiga Test Camp, där han dels utbildar deltagarna på plats i våra väderkamrar, dels följer med deltagarna ut i naturen i ett par dygn för överlevnadsövningar.

– Att kunna klara sig ute i naturen är viktigt för alla människor. Till en början höll jag framför allt kurser inom försvaret, men idag är kurserna tillgängliga för alla. På Taiga har jag dels haft flertalet kurser för de som arbetar på företaget, men även för kunder och leverantörer m.fl.

Det stora intresset för naturuplevelser har också drivit Ingvar till att utveckla verksamheten. På Kavelbron Event och Sveriges Överlednadscentrum anordnas såväl överlevnadskurser som andra naturevent, så som lerduveskytte, klättring, teambuilding och ribbåtsåkning. 77 år gammal är Ingvars driv och intresse för naturupplevelser fortfarande lika stort, och på Taiga kan vi skatta oss lyckliga för det samarbete vi har med Ingvar.

Vill du gå på överlevnadskurs med Ingvar? Anmäl dig till Taiga Test Camp här!

Kategorier: Live från vädret