15 januari 2018

Hunden är människans bästa vän och framförallt polisens. I Sverige finns det drygt 400 hundar som hjälper polisen att förebygga och lösa brott. Polishundarna används för att bland annat spåra, söka och försvara hundföraren, sig själva och andra. De kan också tack vare sitt luktsinne hitta sådant som människor har svårt att upptäcka.

Varje år används hundar vid så många som 25 000 till 30 000 av polisens insatser. Framför allt för att hitta sådant som vi människor har svårt för att göra. Mer konkret kan det handla om personer som har försvunnit, undangömda droger eller bevis i form av exempelvis blod, hårstrån och vapen på brottsplatser. Polisens hundar gör alltså ett betydelsefull arbete med att både upptäck brott och utreda brott.

Viktigt är att hundarna som arbetar för polisen är orädda, agera rationellt och tycka om att arbeta.

Majoriteten av polishundarna som finns i Sverige är av rasen schäfer. Schäfern har en stor arbetslust, massor med energi och mår bäst av tydlig vägledning. Cirka 20 procent av polishundarna är av rasen Malinois som är vaksam, aktiv och om så behövs tvekar den inte att försvara sin ägare. Det finns inget krav på att polishundarna ska vara renrasiga men de måste vara fysiskt och mentalt starka.

Svensk polis har på senare tid erfarit brist på polishundar på flera platser i landet. En av anledningarna är att det är svårt att hitta hundar som har den mentala styrka som krävs för att de ska kunna arbeta med polisen. Ett problem som inte gäller enbart i Sverige utan världen över.

Årets polishund 2017 är den fyra år gamla schäfern Attack. Attack kammade hem titeln för sin fantastiska insats med att hitta den sex år gamla Ellenor efter att hon varit försvunnen under drygt 13 timmar i naturreservatet Blacksås utanför Hudiksvall. Utan Attack vet man aldrig vad som hade hänt.

Arbetet som Attack och alla andra polishundar gör är ovärderligt på många sätt. Kompetensen som hundar tillför polisens arbete innebär att fler brott och försvinnanden kan klaras upp än vad som blivit av enbart människor.

Kategorier: Law Enforcement