30 januari 2019

Kriminaltekniker kallas in när det finns misstanke om att ett grovt brott begåtts. Målet med arbetet är att kunna bedöma om händelsen är ett brott, vad som har hänt, på vilket sätt det har skett och vem som har utfört vad.

Kriminalteknikerna kallas in vid till exempel mord, dråp, väpnat rån, grov misshandel, våldtäkt, bränder och oklara dödsfall. De undersöker brottsplatsen för att hitta bevis som leder till att identifiera misstänkta personer som kan lagföras eller avfärdas som brottsmisstänkta. Resultaten de kommer fram till kan användas både av åklagaren och av försvaret. Ibland kommer teknikerna fram till att det inte är ett brott som begåtts utan att det till exempel istället är en olyckshändelse.

Den tekniska bevisningen blir allt viktigare och särskilt vid komplexa brottsutredningar. I vissa fall saknas det misstänkta, vittnen eller andra som vill medverka i utredningen. I andra fall, där det finns misstänkta, är den tekniska bevisningen viktig för att kunna leda misstankarna till fällande, eller friande, dom. Vittnen kan dessutom ljuga om eller förtränga vad de sett, eller rentav inte våga berätta, i de lägena är den tekniska bevisningen bra att luta sig mot.

När kriminalteknikerna kommer till brottsplatsen har oftast en polispatrull redan kommit dit, de spärrar av och inväntar teknikerna. Teknikerna jobbar sedan med fingeravtrycks-, dna-, verktygs-, drog-, vapen-, fordons- och klädundersökningar. De söker även efter blod, sperma, saliv, fibrer med mera.

Det viktigaste för att kunna göra ett bra jobb på brottsplatsen är att ha rätt utrustning och att avspärrningen är tillräckligt stor för att kunna arbeta ostört. De sämsta förutsättningarna är när brottsplatsen är utsatt för väder och vind, om det till exempel regnar eller snöar. Kriminalteknikerna vill alltid ha en så orörd brottsplats som möjligt för att kunna analysera händelseförloppet. Vid en brand kan vattenstrålarna flytta saker eller så måste brandmännen flytta undan möbler eller material för att kunna släcka ordentligt. Detta försvårar när teknikerna sedan studerar brandbilderna för att förstå branden.

Om man som civil skulle upptäcka vad man tror är en brottsplats är det viktigaste att tänka på att man inte ska röra något utan istället gå en bit bort och ringa till polisen.

De flesta kriminaltekniker har jobbat många år som poliser, men även minst ett år som kriminaltekniker, innan de är aktuella för att få gå den 1 år långa utbildningen som är fördelad på ca 20 veckor i Linköping. För att bli en bra kriminaltekniker krävs att du är noggrann och har ett stort tålamod. Det underlättar också ifall man är lite teknisk.

Kategorier: Law Enforcement