Kategori: Okategoriserade

4 oktober 2019

När Taiga utvecklar kläder är det alltid användarens vardag som kommer i första hand. Att förstå hur våra kunder arbetar och hur deras dagar ser ut är oerhört viktigt för våra utvecklare. Vi tittar på vilka arbetsuppgifter som ingår, till exempel om man rör sig mycket eller sitter still i bil långa stunder. Vi ser […]

Läs vidare »

5 juli 2019

Arbetsgivare har sedan 1 januari 2017 ett större ansvar för att förebygga och motverka diskriminering av olika slag, samt att arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Men det handlar inte endast om ett arbete som behöver genomföras, utan också om en vilja. En vilja om att vilja förbättra och åstadkomma förändring på lång […]

Läs vidare »

18 oktober 2018

Det allra mesta som lärs in genom livet är till för att användas i ett eller annat sammanhang. Att gå en kurs i något som man hoppas att aldrig behöva använda känns därför lite bakvänt. Kurser i självförsvar blir allt vanligare och kunskapen i att avvärja en hotfull situation måste räknas som en sådan som […]

Läs vidare »