18 september 2018

Det pratas ofta om hur chefer och ledningsgrupper ska jobba med sitt ledarskap, men även för dig som inte har en chefsposition finns det mycket att lära av detta som kan användas i det egna arbetet. På de flesta arbetsplatser uppstår det dagligen situationer i jobbet när beslut behöver fattas och där man ställs inför grupparbete, där ledarskapskunskaper är nyttiga att ha med sig.

Vilka signaler sänder du ut?

Vilka signaler sänder du ut till dina medarbetare och din omgivning? Oavsett vilket yrke du har eller i vilken konstellation du jobbar är det viktigt att då och då reflektera över hur man interagerar med andra och vad man bidrar med till gruppen. I arbetsmiljöforskning lyfts ofta att man för att skapa en välmående arbetsplats bör undvika att bara fokusera på det negativa. Då är det enkelt att hamna i en negativ spiral där hela gruppen gör på samma sätt, och till slut kan det vara svårt att få en god stämning på jobbet. Fundera över hur du personligen kan bidra till att förebygga eller förändra en sådan negativ spiral. Om det finns saker ni är missnöjda med i gruppen, försöka bidra till mer konstruktiva diskussioner där ni försöker hitta lösningar på problemet. Genom att jobba för en bättre stämning och konstruktiva diskussioner kan du också bidra till ett högre välbefinnande i arbetet för dina kollegor.

Ta ansvar

För alla medarbetare är det viktigt att kunna ta ansvar för sina handlingar och resultatet av dessa. Det handlar inte bara om att ta ansvar för dina arbetsuppgifter utan även för din och dina kollegors arbetssituation. Fundera på hur du och dina kollegor kan utmana er i arbetet så att ni får vara kreativa och använda er skaparkraft. Det är vad arbetsglädje många gånger grundar sig i. 

Ytterligare ett sätt att ta ansvar för dig själv och dina kollegor är att sätta tydliga gränser för din arbetssituation. Det kan exempelvis handla om att lyfta när något är otydligt och det kanske behövs ta fram riktlinjer eller en policy.

Sätt tydliga mål

Inte bara verksamheten i stort bör ha tydliga mål. Även i ledarskapet av ditt egna arbete behöver du sätta upp mål som kan röra både hur du ska prestera när det kommer till dina arbetsuppgifter eller hur du ska bidra till en bättre arbetsmiljö, både för dig själv och för dina kollegor. Båda typerna av mål är lika viktiga.