21 november 2017

Mat och sömn är viktiga faktorer för att hålla prestationsförmågan på topp, men oregelbundna arbetstider kan göra det svårt att se till att kroppen får det den behöver, vid rätt tid och i rätt mängd. I yrken inom ambulans och räddningstjänst, som många gånger handlar om liv och död, är det viktigt att kropp, knopp och kläder samarbetar för så goda förutsättningar som möjligt.

Sömn är ett vanligt problem för många. Speciellt för de som arbetar oregelbundna tider eller har psykiska påfrestningar i sitt yrke som kan göra det svårt att sova. Brist på sömn påverkar minnet, prestations- och koncentrationsförmågan och kan även göra det svårare att hantera känslor. Dessa är alla symptom som kan få allvarliga konsekvenser eftersom de försämrar möjligheterna att göra en fullgod arbetsinsats.

Ett sätt att motverka effekten av sömnvillkoren som oregelbundna arbetstider innebär är att sova en kort stund innan arbetspasset börjar. För dem som har svårt att få en bra långvarig sömn kan powernaps vara ett sätt att kompensera. Men sov aldrig längre än 30 minuter, eller i för nära anslutning till din långa sömn.

Kost är en annan parameter som är avgörande för hur du presterar i jobbet. När energin du får från maten börjar sina så falnar koncentrationsförmågan och det är lättare att begå misstag eller tappa humöret. I värsta fall blir du yr, darrig och knäsvag. Givetvis är dessa symtom något som allvarligt påverkar resultatet av din arbetsinsats.

Det är svårt att ha en bra kosthållning när du jobbar oregelbundna tider, framför allt om arbetspassen innefattar nattetid. Många processer i kroppen, däribland ämnesomsättningen och blodsockernivån, styrs av hormoner som i sin tur styrs av dagsljus. Det innebär att kroppens behov är olika beroende på om det är dag eller natt.

Det allra bästa för kroppen är att alltid äta vid samma klockslag, oavsett om arbetspasset för dagen sker under dag, kväll eller natt. Exempelvis kan det handla om att äta frukost kl 06:00 före ett dagpass, eller, om man arbetar natt, ta ett mål kl 06:00 efter passet. Självklart ska du inte ställa klockan för att gå upp och äta, men det är bra att äta på så regelbundna tider som möjligt. Arbetar du natt är det bäst att äta före midnatt eftersom kroppens förmåga att hantera blodsockernivån blir sämre ju längre in på natten det går.

Att hålla fasta tider är ju såklart svårt när arbetsdagarna ser olika ut och är beroende av larmen som kommer in. Ett tips är att vara noga med vad du stoppar i dig. Långsamma kolhydrater ger kroppen energi under lång tid, och är bra när du inte vet hur lång tid det kommer dröja mellan målen. Exempel på bra långsamma kolhydrater är råris, fullkornspasta, linser, bönor och grovt bröd. En annan viktig sak för att hålla blodsockernivån under kontroll är att äta frukost. Frukosten sätter blodsockernivån för resten av dagen.

Det är mycket att tänka på för att få kontroll över både de inre och yttre faktorer som påverkar din förmåga att göra ett gott jobb. Men med bra metoder för sömn och mat samt en beklädnad som ger dig ett fullgott skydd har du väldigt goda förutsättningar att lyckas.

Kategorier: Ambulance & Rescue