28 juni 2018

Att en liten befolkning kan sluta upp för att hjälpa varandra är Island ett exempel på. Helga Björk Pálsdóttir är projektledare för ICE-SAR, en organisation som jobbar med förebyggande arbete och räddningsarbete i det tuffa isländska klimatet. Idag har organisationen över 4000 volontärer över hela ön.

Icelandic Association for Search and Rescue (ICE-SAR) startades redan 1928 av en grupp som ville hjälpa de många sjömän som finns på Island och som jobbar i en oerhört utsatt miljö. Organisationen arbetar både med räddningsarbete och med förebyggande arbete.

– På Island är det många som jobbar till sjöss och det är också en viktig inkomstkälla för landet, men de som jobbar till sjöss har ett utsatt och farligt arbete då väderförhållandena kan vara väldigt nyckfulla, säger Helga.

Idag har ICE-SAR över 4000 volontärer. Förutom 94 räddningsteam fördelade över hela ön har man också förebyggande team och ungdomsgrupper. Organisationen anordnar också kurser för sjömän som man måste gå för att få arbeta till sjöss. Engagemanget från volontärerna är stort och organisationen kan därmed hjälpa till på allt fler områden.

– Räddningsarbetet utgör en stor del såklart, särskilt vid dåligt väder. Men även de förebyggande teamen gör mycket, där de ser över sina lokala områden och ser vad som kan göras för att skapa en större säkerhet. Det kan vara alltifrån större säkerhet för sjömännen och översyn av pirer till hur vi kan skapa en större säkerhet på lekplatser och för äldre invånare.

Helgas roll är att projektleda större aktiviteter som ICE-SAR anordnar, vilket kan röra sig om allt från stora konferenser till försäljningen av nyckelringar till förmån för organisationens arbete. Bland annat anordnar man vartannat år en stor internationell konferens och man för även andra typer av internationella samarbeten. I Helgas roll ingår också ansvar för organisationens klädsel.

– Från Taiga använder vi en trelagersjacka och en trelagersbyxa som båda är specialgjorda för oss efter våra behov. Dessutom är vår röda tjocktröja som visar vilken organisation vi representerar från Taiga. Vi tycker att samarbetet funkar bra och Taiga har ett flertal gånger kommit hit och träffat våra volontärer för att lyssna till deras åsikter och önskemål.

Den största utmaningen med att jobba på Island tycker Helga är vädret – hur snabbt det kan svänga och hur olika det kan se ut på olika delar av ön. Hittills har sommarvädret inte bjudit på särskilt mycket sol och värme, utan mestadels regn och blåst och i vissa delar ligger snön fortfarande kvar. Det är också en utmaning när Island fått en större turisttillströmning de senaste åren.

– Självklart är det jättebra för Island att fler vill komma hit, men det kan också vara svårhanterligt. Många besökare är inte förberedda på vädret och hur tufft det kan vara emellanåt, så det innebär också en ny utmaning för vår organisation.

Däremot väger fördelarna med Island tyngre än nackdelarna för Helga. Hon bodde under en period utomlands, men kände ganska snabbt att hon ville komma tillbaka hem. Hon fascineras ofta av det engagemang som finns på ön och av hur man sluter samman för att hjälpa varandra.

– Det är häftigt när man bor i ett litet land men engagemanget ändå är så stort. Det här är ett samhälle där vi verkligen hjälper varandra, och det uppskattar jag.

Läs mer om ICE-SARs arbete här.