19 oktober 2017

Det svenska samhället är fullt av vardagshjältar som varje minut jobbar för att hjälpa andra medmänniskor, ibland med livet som insats. Några av dem jobbar inom ambulanssjukvården som dag och natt finns tillgängliga för de som behöver deras hjälp, oavsett var de befinner sig.

En av våra hjältar är Micke Andersson som jobbar som ambulanssjuksköterska för Kalmar län. Han har jobbat i branschen i över 32 år och uppskattar utmaningen i att möta och hjälpa människor varje dag. En vardag som sannerligen blandar sorg och lycka.

Mickes vardag innebär att under dygntjänstgöring finnas till för människor i nöd. Han vet aldrig vad arbetet kommer leda honom och vad han kommer tvingas möta. Efter att ha tillbringat många år inom ambulansen har han lärt sig att hantera svåra och tuffa situationer bättre, även om han poängterar att det är svårt.

– Det är ett tufft arbete. Man vet aldrig vilka utmaningar som väntar.

Skulle han eller kollegorna behöva bearbeta en jobbig situation finns det alltid personer att prata med.

– Det finns kamratstödjare på arbetsplatsen samt att vi brukar ha en så kallad ”briefing” där man tillsammans med psykologer och samtalsterapeuter kan prata igenom en svår händelse.

Det som Micke uppskattar allra mest med jobbet som ambulanssjuksköterska är privilegiet att varje dag få chansen att hjälpa andra människor. Att han med sina kunskaper kan göra nytta för samhället.

Det sämsta med jobbet är utnyttjandet av ambulansen. Han förklarar att de senaste åren är det allt fler personer som ringer nödnumret för situationer som inte kräver akutvård. Det gäller inte bara privatpersoner utan också sjukhuspersonal. Det gör att de som verkligen behöver ambulansen kan tvingas vänta och det kan få allvarliga konsekvenser.

Förutom Mickes roll som sjuksköterska är han också klädansvarig för ambulansen i Kalmar län. Det är hans uppgift att förse de 240 personerna med kvalitetssäkrade produkter som håller för deras varierande vardag. Framförallt ska kläderna vara funktionella och bekväma samt klara av ett högt slitage och många tvättar. Eftersom att sjuksköterskorna har varierande arbetsmiljö och utsätts för stora temperaturskillnader är det viktigt att arbetskläderna också andas och klarar av vind och vatten. Dessutom ska kläderna skydda mot farliga oljor, vätskor, blod och frätande batterisyror som personalen kan komma att utsättas för på en olycksplats. Taiga har varit deras leverantör under ett år och Micke är hittills mycket nöjd. Han tycker att Taiga levererar högsta kvalité och lever upp till deras krav på bra arbetskläder.

– Vi har velat ha Taiga i många år men det är ibland svårt att för landstingen att förstå vinsten i att köpa bra och hållbara kläder, både ekonomiskt och miljömässigt.