23 mars 2018

Visste du att motion och träning hjälper dig till bättre fokus och koncentration? Det finns flera studier som visar att den som tränar både får bättre minneskapacitet och koncentrationsförmåga – något som kan vara viktigt för dig som jobbar med krävande och stressande uppdrag.

En av studierna kring detta pekar på att framför allt bra kondition kan hjälpa dig att förbättra koncentrationsförmågan. När man i ett test jämförde aktiva personer med inaktiva kunde man se att de aktiva personerna var mer uppmärksamma och klarade av att hålla sig mer fokuserade på uppgiften.

Träning har också visat sig påverka vårt humör och gör hjärnan mer motståndskraftig mot stress. För dig som arbetar inom ambulans och räddningstjänst är stress ofta ett vanligt inslag i arbetet, men med motion kan du hantera stressen bättre. Dessutom erbjuder motion nedvarvning och en värdefull paus för hjärnan.

Andra mentala fördelar med träning är att du får bättre minne och bättre inlärningsförmåga, eftersom att träning har positiva effekter på hjärnans minnescentrum hippocampus. Det här är något som diskuterats länge bland annat inom skolvärlden och som ligger till grund för många argument rörande att idrott spelar en viktig roll för bättre prestation även i mer teoretiska ämnen.

För att orka hålla uppe ditt fokus och din koncentrationsförmåga behöver du också ta hand om din kropp på andra sätt. Ordentligt med mat och sömn är a och o, och det kan vara extra viktigt att tänka på för dig som jobbar oregelbundna tider eller långa stunder utan möjlighet till pauser. Därför är det bra att ha tillgång till bra mellanmål, så att du enkelt kan fylla på med energi och utföra jobbet på bästa sätt.

Kategorier: Ambulance & Rescue