februari 2019

28 februari 2019

De flesta känner till att klädindustrin är en stor bov när det kommer till klimatpåverkan. Det många inte känner till är att den allra största delen av klimatpåverkan från kläderna, 70 procent, kommer från själva tillverkningen av kläderna. Därför är det där den stora miljöbesparingen kan göras. Idag bedrivs mycket forskning på just klädindustrin och […]

Läs vidare »

21 februari 2019

Att korsa en flod eller ett större vattendrag är bland det mest riskabla du kan göra i naturen. Måste du ändå göra det så gäller det att tänka till och göra det på ett så säkert sätt som möjligt. De största riskerna när man ska ta sig över ett vattendrag i norra Skandinavien är att […]

Läs vidare »

12 februari 2019

På råvarulagret på Taigas huvudkontor arbetar Halda Kabil. Hit kommer allt material som ska bli till kläder. – Det gäller att vara väldigt noggrann när man märker upp tygrullar och etiketter för de kan se likadana ut, men det är de inte, säger Halda. Halda tar emot alla tyger, etiketter, storleksetiketter och knappar och märker […]

Läs vidare »

7 februari 2019

Ridande poliser syns oftast i samband med demonstrationer, fotbollsmatcher eller andra stora folksamlingar. Att arbeta under de förutsättningarna ställer höga krav på hästen som måste tränas att gå emot sitt naturliga flyktbeteende.  Fördelarna med att använda hästar i polisverksamheten är flera. Först och främst har djuren en lugnande effekt på människor vilket skapar goda förutsättningar […]

Läs vidare »

3 februari 2019

Efter att ha bedömt miljödata från åren 2011–2016 kan nu Havs- och vattenmyndigheten konstatera att våra havsmiljöer generellt sett inte mår så bra, men också att det finns vissa ljusglimtar. Havs- och vattenmyndighetens bedömning bygger bland annat på data om övergödning, hur klart vattnet är, halten miljögifter i fisk eller musslor och antalet övervintrande sjöfåglar. […]

Läs vidare »