april 2018

20 april 2018

Vad gör du om en kollega behöver hjälp eller blir akut sjuk? De flesta har någon gång gått en första hjälpen-kurs och inte minst de som arbetar inom ett yrke där man verkar i en särskilt utsatt miljö. Däremot är det kanske desto färre som ser till att hålla kunskaperna färska och uppdaterade mellan utbildningstillfällena […]

Läs vidare »

19 april 2018

För dig som jobbar inom till exempel raffinaderi-, el och kraft-, energi- eller pappersindustrin innebär arbetet många gånger att du kan komma i nära kontakt med hög spänning eller explosiva material. Plaggen har därför höga säkerhetskrav och ska klara bland annat ljusbåge, hetta och flamma. En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning genom luft, där […]

Läs vidare »

17 april 2018

Röda korset är världens främsta katastroforganisation. I Sverige består Röda Korset av 30 000 frivilliga volontärer som helhjärtat dedikerar sin kunskap och expertis när samhället behöver det som mest. Vilka uppdrag volontärerna ställs inför varierar. Det kan innebära att ställa upp vid organiserade evenemang som fotbollsmatcher och konserter men också vid oförutsedda nationella kriser såsom […]

Läs vidare »