april 2017

1 april 2017

Alla människor kan någon gång komma att ställas inför utmaningen att klara sig på egen hand i naturen, vare sig du jobbar utomhus eller inte. Då behöver du rätt kunskap och tekniker, något som gemene man idag inte besitter. Ingvar Krancher är överlevnadsexpert och arbetar med att sprida denna kunskap.

Läs vidare »