maj 2016

1 maj 2016

Som brandman stöter du på betydligt fler arbetssituationer än just bränder. Det kan handla om personskador, trafikolyckor eller insatser IVPA, I Väntan På Ambulans. För Falck Räddningstjänst i Väröbacka är en stor del av arbetet förlagt på kärnkraftverket Ringhals, där staben också har sin utgångspunkt.

Läs vidare »