mars 2016

1 mars 2016

När man jobbar med hundar behöver kläderna både vara hållbara och ha plats för hundgodis och annan utrustning. Lars Åhman är kommendant på Försvarets Hundavelsstation i Sollefteå, där framtidens hundar för försvaret och polisen föds upp. Lars själv är officer och bär normalt försvarets uniform, men det finns däremot andra inblandade som behöver bra och funktionella civila arbetskläder.

Läs vidare »