14 mars 2018

I sportlovstider är det många svenskar som väljer att tillbringa en semestervecka i fjällen för att åka skidor och njuta av frisk luft. I Vemdalen jobbar John-Erik Kilberg som arbetsledare för lift- och skidpatrull, en arbetsplats i vacker miljö. John-Erik har haft en lång karriär i branschen och började som liftskötare i Vemdalen redan år […]

Läs vidare »

13 mars 2018

Inom den militära verksamheten ställs man inför hotfulla och riskfyllda situationer som kräver bästa möjliga skydd. Kamouflagebeklädnad är ett effektivt sätt att minimera risken för egen upptäckt och egen utrustning. Vilken typ av kamouflage du behöver är helt beroende på i vilket klimat du befinner dig, i vilken miljö samt vad du behöver skydd mot. […]

Läs vidare »

23 februari 2018

Enligt Statistiska Centralbyrån är yrken som kräver kroppsligt arbete en av de 30 vanligaste yrkesformerna i Sverige.  För att kunna arbeta med kroppen som sitt främsta verktyg ställs det höga krav på utrusning och beklädnad för att klara av det nordiska klimatet. Kyla är på många sätt kanske det största yttre hotet mot kroppens funktionalitet […]

Läs vidare »

20 februari 2018

Det finns många yrkesroller där man i sitt dagliga arbete utsätter knäna för tung belastning vilket kan leda till att knäet tar skada. Det finns vissa varningssignaler som man bör ta på allvar för att undvika bestående skador. Broskskador är den mest vanligt förekommande knäskadan som uppstår vid hög belastning mot knäskålen så att knäleden […]

Läs vidare »

19 februari 2018

För den som jobbar inom den militära sektorn ställs det höga krav på bland annat mental styrka, kroppslig uthållighet, god fysik men framför allt en riktigt bra utrustning. Det militära arbetet kan utövas i alla typer av klimat, såväl tropisk hetta som i sibirisk vinterkyla. Kraftig kyla kan vara livshotande för den som inte är […]

Läs vidare »