18 september 2018

Det pratas ofta om hur chefer och ledningsgrupper ska jobba med sitt ledarskap, men även för dig som inte har en chefsposition finns det mycket att lära av detta som kan användas i det egna arbetet. På de flesta arbetsplatser uppstår det dagligen situationer i jobbet när beslut behöver fattas och där man ställs inför […]

Läs vidare »

3 september 2018

För oss är säkerheten i våra produkter otroligt viktig. Vi arbetar ständigt för att våra kunder ska få högkvalitativa produkter som håller vad de lovar. För att upprätthålla säkerhetsstandarden följer vi EU:s lagstiftning för personlig skyddsutrustning och kan därför CE-märka våra plagg. CE-märkningen försäkrar den anställde om att tillverkaren har följt regler för hur produkten […]

Läs vidare »

3 september 2018

Att vistas ute i naturen har många positiva effekter på kroppen och på ditt välmående. Faktum är att forskning på senare tid visat att det till och med stärker immunförsvaret. Att prioritera tid utomhus är viktigt för de flesta människor, och inte minst för de som har påfrestande yrken eller andra faktorer i livet som […]

Läs vidare »

27 augusti 2018

Alla människor kan någon gång komma att ställas inför utmaningen att klara sig på egen hand i naturen, vare sig du jobbar utomhus eller inte. Men en nödsituation där överlevnadskunskap är till stor nytta kan även uppstå där vi känner oss som tryggast: i hemmet. För att hantera nödsituationer av olika slag behöver du rätt […]

Läs vidare »

7 augusti 2018

När naturen är ens arbetsplats är det bra att känna till sin arbetsmiljö ur olika aspekter. För dig som vistas mycket i skog är det naturligtvis viktigt att ha koll på vad som är ätligt och inte, men hur bra koll har du på vad de olika inslagen i naturens skafferi faktiskt är bra för? […]

Läs vidare »